Visie op religieus Erfgoed. Den Haag

Beschrijving


Op 6 juli 2017 nam de Haagse gemeenteraad een motie aan waarin het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd wordt een kerkenvisie op te stellen. Deze visie moest betrekking hebben op de (op dit moment) niet-beschermde kerkgebouwen en het toekomstperspectief van deze gebouwen in beeld brengen. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, is voorliggende visie niet beperkt tot christelijke kerkgebouwen.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur zonder auteur
Publicatiejaar 2018
Laatst geüpload 13 February 2019 15:11
Versie mei 2018