De middeleeuwen en nieuwe tijd

Een actuele kennisstand voor Limburg aan de hand van archeologisch onderzoek tussen 2007 en 2017

Beschrijving


In 2012 zijn de Limburgse gemeenten en provincie gestart met de samenwerking in het Beleidsplatform Erfgoed Limburg.
Een van de zaken die daarin naar voren werd gebracht, was het gebrek aan synthese van archeologische onderzoeksresultaten. De provincie Limburg heeft daarom vier periodespecialisten de opdracht gegeven om de synthese vorm te geven. Het betreffen de volgende perioden:
1. vroege prehistorie (250.000 v. Chr. t/m 2.000 v. Chr.)
2. late prehistorie (2.000 v. Chr. tot 12 v. Chr.)
3. Romeinse tijd (19 v. Chr. tot 450 n. Chr.)
4. middeleeuwen en nieuwe tijd (450 n. Chr. tot heden)

Onderhavig document betreft de synthetiserende studie naar de huidige kennisstand van de middeleeuwen en nieuwe tijd.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Provincie Limburg
Publicatiejaar 2017
Laatst geüpload 21 February 2022 13:11
Versie definitief