Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie ondergrond

Beschrijving


De Structuurvisie ondergrond vormt een kader voor activiteiten die gevolgen hebben voor het milieu. Deze notitie gaat over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Ministerie van I&M, Ministerie van EZ
Publicatiejaar 2015
Laatst geüpload 24 June 2015 13:36
Versie 09-02-2015