Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek

Deze brochure zet richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek op een rij.

Beschrijving


Om cultuurhistorische aspecten volwaardig mee te kunnen wegen bij besluiten tot bouwkundige of planologische ingrepen, moet er eerst specialistisch onderzoek naar zijn gedaan. Meestal zijn de opdrachtgevers de initiatiefnemers van bouwhistorisch onderzoek; eigenaars, projectontwikkelaars, overheden of andere initiatiefnemers en belanghebbenden van bouw- en herinrichtingsplannen. De methodologie van bouwhistorisch onderzoek is in deze brochure uitgebreid beschreven, toegespitst op de mogelijkheden om waardestellingen goed te kunnen onderbouwen. Ook zaken als vergunningaanvragen en toezicht komen in deze brochure aan de orde.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatiejaar 2009
Laatst geüpload 14 July 2015 15:23
Versie 01-06-2009