Romeinse tijd in Limburg

Een actuele kennisstand van de Romeinse tijd in Limburg aan de hand van archeologisch onderzoek tussen 2007 en 2013

Beschrijving


In 2012 zijn de Limburgse gemeenten en de provincie gestart met de samenwerking in het Beleidsplatform Erfgoed Limburg. Een van de zaken die daarin naar voren werd gebracht was het gebrek aan synthese van archeologische onderzoeksresultaten. De provincie Limburg heeft daarom vier periode specialisten de opdracht gegeven om de synthese vorm te geven. Onderhavig document betreft de studie naar de huidige kennisstand van de Romeinse periode (19 v. Chr. tot 450 n. Chr.).

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Gerard Tichelman
Publicatiejaar 2016
Laatst geüpload 24 January 2017 10:23
Versie definitief